Hem

Hem 2017-11-09T11:17:17+00:00

Investeringar i tidig fas

LiU Invest investerar i bolag som bygger på projekt och idéer från Linköpings universitet. Vi har fokus på investeringar i tidiga faser och kan både gå in som ensam investerare eller saminvestera med andra. Investeringarna är vanligtvis mellan några hundra tusen upp till några miljoner där LiU Invest går in med mellan en kvarts och en halv miljon.

Investeringsfilosofi

LiU Invest investerar i företag inriktade på att kommersialisera idéer och resultat som kan härledas till LiUs verksamhet inom utbildning och forskning. Detta innebär att LiU Invest ska medverka till att innovativa företag med sin bas i verksamheten vid LiU kan byggas upp och utvecklas kommersiellt på sätt som tillför mervärden för universitetet och stärker regionens attraktionskraft.

LiU Invest är en offentlig aktör som verkar i en mycket tidig fas där det saknas tillgång på kapital. Vid varje investering bedöms bland annat möjligheterna att generera avkastning,i enlighet med LiU Invests avkastningskrav. Avkastningskravet beräknas på tillskjutet investeringskapital. Investeringshorisonten ligger på tre till sju år, dvs det ska finnas en rimlig chans till exit för LiU Invest inom tre till sju år, men innehavet kan behållas längre än så.

Vår process

LiU Invest investerar normalt 250.000 kronor i en första investering och kan följa upp den med ytterligare 250.000 kronor i en andra investeringsrunda. Investeringen genomförs som en nyemission av aktier med preferens. Då nya investerare tillkommer kan LiU Invest i vissa fall genomföra tilläggsinvesteringar för att behålla sin ägarandel.

Det är önskvärt, men inte ett krav, att andra investerare också placerar kapital i bolaget tillsammans med LiU Invest. Detta genomförs, i sådana fall, på samma villkor som LiU Invest. Övriga investerare kan vara grundarna till företaget, privatpersoner eller affärsänglar samt offentligt riskkapital.

Skulle investeraren vara en privatperson erbjuder sig LiU Invest ta hand om allt det juridiska och administrativa kring investeringsprocessen. Detta gör det enkelt för en privatperson eller affärsängel att göra en mindre investering i tidig fas.

Processen för investering är enkel och ser ut som följer:

  • Bolaget kontaktar LiU Invest och under de första mötena utarbetar bolaget, med stöd från LiU Invest, ett investeringserbjudande (vilket ska innehålla beskrivning av bolaget, värdering samt plan för vad investeringen ska användas till.)
  • Erbjudandet presenteras för LiU Invests investeringskommitté som säger ja eller nej, dvs antingen accepterar alternativt avstår från erbjudandet
  • I det fall kommittén accepterar erbjudandet tas därefter formellt beslut av LiU Holdings styrelse

Presentationen för LiU Invests Investeringskommitté bör vara ca 20 minuter lång och innehålla de delar som en investerar-pitch brukar innehålla.

Ladda ner pitch-mall

Portfölj

Briteback

Erbjuder en applikation som stödjer en organisations hela behov av intern och extern kommunikation. Applikationen inkluderar email, chat, voice, video med mera.


Läs mer på www.briteback.com

Stylaero

Stylaero utvecklar produkter och system för människa-dator interaktion i 3D


Läs mer på: www.stylaero.se

CBOT LiU Invest

CBot

CBot utvecklar en plattform för robotseende och artificiell intelligens, speciellt anpassad för mobila robotlösningar. Bolagets första lansering från denna plattform är en robot för automatisk plattsättning av stora golv i ex livsmedelsbutiker och köpcentrum.


Läs mer på: www.cbot.se

Nordic Energy Audit AB

Nordic Energy Audit verkar för en ökad grad av energieffektivisering i Norden, och övriga världen genom att erbjuda energikartläggningsverktyg som passar både den enskilde företagaren, såväl som den professionella energikartläggaren och energikonsulten. Läs mer på www.nordicenergyaudit.se

Comordo

Comordo

Comordo hjälper sina kunder, som är leverantörer av on demand-tjänster, att bli bäst på rekommendationer.


Läs mer på: www.comordo.com

Byon8

Byon8 utvecklar IT-system för att effektivisera primärvården.


Läs mer på www.byon8.com

BioReperia

BioReperia utför läkemedelstest med hjälp av zebrafiskar.


För mer information se www.bioreperia.com

XperDi

XperDi utvecklar och marknadsför en CAD-configurator för att automatisera repetitiva konstruktionsuppgifter. Detta leder till högre kvalitet till en lägre kostnad.


För mer information se www.xperdi.com

Glycobond

Företaget utvecklar och producerar unika kolhydratbindande reagens som ger helt nya möjligheter att diagnostisera sjukdomar.


Läs mer på www.glycobond.com

Linkura

Erbjuder stresskontroll för friska organisationer. Linkura mäter kontinuerligt hälso- och stressnivån i organisationer och sätter in mätbara åtgärder i tid.


Läs mer på www.linkura.se

Schemagi

Bolaget möjliggör smart bemanningsstyrning genom att tillhandahålla tjänster och program- varor för verksamhetsplanering och schemaläggning inom bland annat vård och omsorg.

SweGaN

Tillverkar och säljer halvledarmaterial för bland annat militär radar samt energisnåla mobila basstationer.


Läs mer på www.swegan.se

Polar Light Technologies

Polar Light Technologies

Utvecklar en halvledarbaserad nanostruktur vilken kan generera polariserat ljus med hög verknings-grad. Kommer att kunna skapa nya vägar för säker kommunikation baserad på kvantkryptografi samt identifiering.

MIMSI Materials

Företaget designar och tillverkar industriellt relevanta funktionella material för krävande tillämpningar med en egenutvecklad metod på Physical vapor deposition (PVD).


Läs mer på www.mimsimaterials.com

Agricam AB

Agricam tillhandahåller exakta, beröringsfria och kostnadseffektiva mät- och övervakningssystem för det moderna lantbruket.


Läs mer på www.agricam.se


Läs mer om Briteback

Briteback

Erbjuder en applikation som stödjer en organisations hela behov av intern och extern kommunikation. Applikationen inkluderar email, chat, voice, video med mera.


Läs mer på www.briteback.com


Läs mer om Stylaero

Stylaero

Stylaero utvecklar produkter och system för människa-dator interaktion i 3D


Läs mer på: www.stylaero.se

CBOT LiU Invest
Läs mer om CBot

CBot

CBot utvecklar en plattform för robotseende och artificiell intelligens, speciellt anpassad för mobila robotlösningar. Bolagets första lansering från denna plattform är en robot för automatisk plattsättning av stora golv i ex livsmedelsbutiker och köpcentrum.


Läs mer på: www.cbot.se


Läs mer om Nordic Energy Audit AB

Nordic Energy Audit AB

Nordic Energy Audit verkar för en ökad grad av energieffektivisering i Norden, och övriga världen genom att erbjuda energikartläggningsverktyg som passar både den enskilde företagaren, såväl som den professionella energikartläggaren och energikonsulten. Läs mer på www.nordicenergyaudit.se

Comordo
Läs mer om Comordo

Comordo

Comordo hjälper sina kunder, som är leverantörer av on demand-tjänster, att bli bäst på rekommendationer.


Läs mer på: www.comordo.com


Läs mer om Byon8

Byon8

Byon8 utvecklar IT-system för att effektivisera primärvården.


Läs mer på www.byon8.com


Läs mer om BioReperia

BioReperia

BioReperia utför läkemedelstest med hjälp av zebrafiskar.


För mer information se www.bioreperia.com


Läs mer om XperDi

XperDi

XperDi utvecklar och marknadsför en CAD-configurator för att automatisera repetitiva konstruktionsuppgifter. Detta leder till högre kvalitet till en lägre kostnad.


För mer information se www.xperdi.com


Läs mer om Glycobond

Glycobond

Företaget utvecklar och producerar unika kolhydratbindande reagens som ger helt nya möjligheter att diagnostisera sjukdomar.


Läs mer på www.glycobond.com


Läs mer om Linkura

Linkura

Erbjuder stresskontroll för friska organisationer. Linkura mäter kontinuerligt hälso- och stressnivån i organisationer och sätter in mätbara åtgärder i tid.


Läs mer på www.linkura.se


Läs mer om Schemagi

Schemagi

Bolaget möjliggör smart bemanningsstyrning genom att tillhandahålla tjänster och program- varor för verksamhetsplanering och schemaläggning inom bland annat vård och omsorg.


Läs mer om SweGaN

SweGaN

Tillverkar och säljer halvledarmaterial för bland annat militär radar samt energisnåla mobila basstationer.


Läs mer på www.swegan.se


Läs mer om Polar Light Technologies

Polar Light Technologies

Utvecklar en halvledarbaserad nanostruktur vilken kan generera polariserat ljus med hög verknings-grad. Kommer att kunna skapa nya vägar för säker kommunikation baserad på kvantkryptografi samt identifiering.


Läs mer om MIMSI Materials

MIMSI Materials

Företaget designar och tillverkar industriellt relevanta funktionella material för krävande tillämpningar med en egenutvecklad metod på Physical vapor deposition (PVD).


Läs mer på www.mimsimaterials.com


Läs mer om Agricam AB

Agricam AB

Agricam tillhandahåller exakta, beröringsfria och kostnadseffektiva mät- och övervakningssystem för det moderna lantbruket.


Läs mer på www.agricam.se

Kontakt

Jonas Nilsson

Investment Manager

jonas.nilsson@liu.se
013-28 17 43