Investeringar i tidig fas

LiU Invest investerar i bolag som bygger på projekt och idéer från Linköpings universitet. Vi har fokus på investeringar i tidiga faser och kan både gå in som ensam investerare eller saminvestera med andra. Investeringarna är vanligtvis mellan några hundra tusen upp till några miljoner där LiU Invest går in med mellan en kvarts och en halv miljon.

Investeringsfilosofi

LiU Invest investerar i företag inriktade på att kommersialisera idéer och resultat som kan härledas till LiUs verksamhet inom utbildning och forskning. Detta innebär att LiU Invest ska medverka till att innovativa företag med sin bas i verksamheten vid LiU kan byggas upp och utvecklas kommersiellt på sätt som tillför mervärden för universitetet och stärker regionens attraktionskraft.

LiU Invest är en offentlig aktör som verkar i en mycket tidig fas där det saknas tillgång på kapital. Vid varje investering bedöms bland annat möjligheterna att generera avkastning,i enlighet med LiU Invests avkastningskrav. Avkastningskravet beräknas på tillskjutet investeringskapital. Investeringshorisonten ligger på tre till sju år, dvs det ska finnas en rimlig chans till exit för LiU Invest inom tre till sju år, men innehavet kan behållas längre än så.

Vår process

LiU Invest investerar normalt 300.000 kronor i en första investering och kan följa upp den med ytterligare 300.000 kronor i en andra investeringsrunda. Investeringen genomförs som en nyemission av aktier med preferens. Då nya investerare tillkommer kan LiU Invest i vissa fall genomföra tilläggsinvesteringar för att behålla sin ägarandel.

Det är önskvärt, men inte ett krav, att andra investerare också placerar kapital i bolaget tillsammans med LiU Invest. Detta genomförs, i sådana fall, på samma villkor som LiU Invest. Övriga investerare kan vara grundarna till företaget, privatpersoner eller affärsänglar samt offentligt riskkapital.

Skulle investeraren vara en privatperson erbjuder sig LiU Invest ta hand om allt det juridiska och administrativa kring investeringsprocessen. Detta gör det enkelt för en privatperson eller affärsängel att göra en mindre investering i tidig fas.

Processen för investering är enkel och ser ut som följer:

  • Bolaget kontaktar LiU Invest och under de första mötena utarbetar bolaget, med stöd från LiU Invest, ett investeringserbjudande (vilket ska innehålla beskrivning av bolaget, värdering samt plan för vad investeringen ska användas till.)
  • Erbjudandet presenteras för LiU Invests investeringskommitté som säger ja eller nej, dvs antingen accepterar alternativt avstår från erbjudandet
  • I det fall kommittén accepterar erbjudandet tas därefter formellt beslut av LiU Holdings styrelse

Presentationen för LiU Invests Investeringskommitté bör vara ca 20 minuter lång och innehålla de delar som en investerar-pitch brukar innehålla.

Ladda ner pitch-mall

Portfölj

Agricam AB

Agricam tillhandahåller exakta, beröringsfria och kostnadseffektiva mät- och övervakningssystem för det moderna lantbruket.


Läs mer på www.agricam.se

ArgusEye

ArgusEye utvecklar och marknadsför sensorer för realtidsövervakning av biologiska processer så som läkemedelstillverkning. Den patenterade sensorteknologin baseras på nanoplasmonic sensing kombinerat med fiberoptik.


För mer information se arguseye.se

BioReperia

BioReperia utför läkemedelstest med hjälp av zebrafiskar.


För mer information se www.bioreperia.com

Briteback

Erbjuder en applikation som stödjer en organisations hela behov av intern och extern kommunikation. Applikationen inkluderar email, chat, voice, video med mera.


Läs mer på www.briteback.com

Byon8

Byon8 utvecklar IT-system för att effektivisera primärvården.


Läs mer på www.byon8.com

Cellfion

Cellfion utvecklar och marknadsför bio-baserade membran for elektrokemiska tillämpningar


För mer information se: cellfion.se

Celluminova

Celluminova utvecklar en ny produkt utformad för nästan omedelbar detektion av neurala stamceller i cancertumörer i hjärnan.


För mer information se celluminova.se

Epishine

Epishine utvecklar och tillverkar tryckta organiska solceller för light harvesting inomhus.


För mer information se epishine.se

Flashe

Flashe Gaming Group AB utvecklar innovativa produkter för spelbranschen.


För mer information se flashegaming.com

Fluolink

Fluolink AB har som affärsidé att utveckla och marknadsföra produkter för användning vid tumöroperationer och biopsier i hjärnan

Glycobond

Företaget utvecklar och producerar unika kolhydratbindande reagens som ger helt nya möjligheter att diagnostisera sjukdomar.


Läs mer på www.glycobond.com

HPViCo

HPViCo har utvecklat hårda reptåliga beläggningar för tex mobiltelefonskärmar, pekskärmar, glasögon, vindrutor och annat.

Ligna Energy AB

Ligna Energy erbjuder en kostnadseffektiv och klimatvänlig lösning för storskalig energilagring som främjar en accelererad omställning mot fossilfri energiproduktion globalt.


För mer information se lignaenergy.se

Linkura

Erbjuder stresskontroll för friska organisationer. Linkura mäter kontinuerligt hälso- och stressnivån i organisationer och sätter in mätbara åtgärder i tid.


Läs mer på www.linkura.se

MIMSI Materials

Företaget designar och tillverkar industriellt relevanta funktionella material för krävande tillämpningar med en egenutvecklad metod på Physical vapor deposition (PVD).


Läs mer på www.mimsimaterials.com

n-ink

n-ink utvecklar, tillverkar och marknadsför ledande polymerer även kallat ledande bläck för tryckt elektronik.


Läs mer på www.n-ink.com

Nordic Energy Audit AB

Nordic Energy Audit verkar för en ökad grad av energieffektivisering i Norden, och övriga världen genom att erbjuda energikartläggningsverktyg som passar både den enskilde företagaren, såväl som den professionella energikartläggaren och energikonsulten. Läs mer på www.nordicenergyaudit.se

OBOE IPR

OBOE IPR

OBOE IPR hanterar patenträttigheter som kommer från forskningen kring organisk bioelektronik. Sytet är att kommersialisera denna IPR genom licensiering, försäljning av patent samt genom att starta nya spin-off bolag.


För mer information se oboeipr.com

Polar Light Technologies

Utvecklar en halvledarbaserad nanostruktur vilken kan generera polariserat ljus med hög verknings-grad. Kommer att kunna skapa nya vägar för säker kommunikation baserad på kvantkryptografi samt identifiering.


För mer information se www.polar-light-technologies.com

PUsensor

Trycksår (liggsår) är en mycket vanlig vårdskada som orsakar svårt lidande och stora kostnader. PUsensor utvecklar en produkt och en metod som minska risken för trycksår genom att man kan ge förebyggande behandling till de patienter som löper störst risk att drabbas.


För mer information se www.pusensor.se

Rove Technologies

Rove Technologies

Rove Technologies utvecklar och marknadsför modeller och algoritmer för benlett ljud.


För mer information se LEADs hemsida

Schemagi

Bolaget möjliggör smart bemanningsstyrning genom att tillhandahålla tjänster och program- varor för verksamhetsplanering och schemaläggning inom bland annat vård och omsorg.

SweGaN

Tillverkar och säljer halvledarmaterial för bland annat militär radar samt energisnåla mobila basstationer.


Läs mer på www.swegan.se

Worldish

Worldish utvecklar ett verktyg för att överbrygga språkbarriärer mellan personal och patienter i sjukvården.


Läs mer på www.worldish.se

XperDi

XperDi utvecklar och marknadsför en CAD-configurator för att automatisera repetitiva konstruktionsuppgifter. Detta leder till högre kvalitet till en lägre kostnad.


För mer information se www.xperdi.com


Läs mer om Agricam AB

Agricam AB

Agricam tillhandahåller exakta, beröringsfria och kostnadseffektiva mät- och övervakningssystem för det moderna lantbruket.


Läs mer på www.agricam.se


Läs mer om ArgusEye

ArgusEye

ArgusEye utvecklar och marknadsför sensorer för realtidsövervakning av biologiska processer så som läkemedelstillverkning. Den patenterade sensorteknologin baseras på nanoplasmonic sensing kombinerat med fiberoptik.


För mer information se arguseye.se


Läs mer om BioReperia

BioReperia

BioReperia utför läkemedelstest med hjälp av zebrafiskar.


För mer information se www.bioreperia.com


Läs mer om Briteback

Briteback

Erbjuder en applikation som stödjer en organisations hela behov av intern och extern kommunikation. Applikationen inkluderar email, chat, voice, video med mera.


Läs mer på www.briteback.com


Läs mer om Byon8

Byon8

Byon8 utvecklar IT-system för att effektivisera primärvården.


Läs mer på www.byon8.com


Läs mer om Cellfion

Cellfion

Cellfion utvecklar och marknadsför bio-baserade membran for elektrokemiska tillämpningar


För mer information se: cellfion.se


Läs mer om Celluminova

Celluminova

Celluminova utvecklar en ny produkt utformad för nästan omedelbar detektion av neurala stamceller i cancertumörer i hjärnan.


För mer information se celluminova.se


Läs mer om Epishine

Epishine

Epishine utvecklar och tillverkar tryckta organiska solceller för light harvesting inomhus.


För mer information se epishine.se


Läs mer om Flashe

Flashe

Flashe Gaming Group AB utvecklar innovativa produkter för spelbranschen.


För mer information se flashegaming.com


Läs mer om Fluolink

Fluolink

Fluolink AB har som affärsidé att utveckla och marknadsföra produkter för användning vid tumöroperationer och biopsier i hjärnan


Läs mer om Glycobond

Glycobond

Företaget utvecklar och producerar unika kolhydratbindande reagens som ger helt nya möjligheter att diagnostisera sjukdomar.


Läs mer på www.glycobond.com


Läs mer om HPViCo

HPViCo

HPViCo har utvecklat hårda reptåliga beläggningar för tex mobiltelefonskärmar, pekskärmar, glasögon, vindrutor och annat.


Läs mer om Ligna Energy AB

Ligna Energy AB

Ligna Energy erbjuder en kostnadseffektiv och klimatvänlig lösning för storskalig energilagring som främjar en accelererad omställning mot fossilfri energiproduktion globalt.


För mer information se lignaenergy.se


Läs mer om Linkura

Linkura

Erbjuder stresskontroll för friska organisationer. Linkura mäter kontinuerligt hälso- och stressnivån i organisationer och sätter in mätbara åtgärder i tid.


Läs mer på www.linkura.se


Läs mer om MIMSI Materials

MIMSI Materials

Företaget designar och tillverkar industriellt relevanta funktionella material för krävande tillämpningar med en egenutvecklad metod på Physical vapor deposition (PVD).


Läs mer på www.mimsimaterials.com


Läs mer om n-ink

n-ink

n-ink utvecklar, tillverkar och marknadsför ledande polymerer även kallat ledande bläck för tryckt elektronik.


Läs mer på www.n-ink.com


Läs mer om Nordic Energy Audit AB

Nordic Energy Audit AB

Nordic Energy Audit verkar för en ökad grad av energieffektivisering i Norden, och övriga världen genom att erbjuda energikartläggningsverktyg som passar både den enskilde företagaren, såväl som den professionella energikartläggaren och energikonsulten. Läs mer på www.nordicenergyaudit.se

OBOE IPR
Läs mer om OBOE IPR

OBOE IPR

OBOE IPR hanterar patenträttigheter som kommer från forskningen kring organisk bioelektronik. Sytet är att kommersialisera denna IPR genom licensiering, försäljning av patent samt genom att starta nya spin-off bolag.


För mer information se oboeipr.com


Läs mer om Polar Light Technologies

Polar Light Technologies

Utvecklar en halvledarbaserad nanostruktur vilken kan generera polariserat ljus med hög verknings-grad. Kommer att kunna skapa nya vägar för säker kommunikation baserad på kvantkryptografi samt identifiering.


För mer information se www.polar-light-technologies.com


Läs mer om PUsensor

PUsensor

Trycksår (liggsår) är en mycket vanlig vårdskada som orsakar svårt lidande och stora kostnader. PUsensor utvecklar en produkt och en metod som minska risken för trycksår genom att man kan ge förebyggande behandling till de patienter som löper störst risk att drabbas.


För mer information se www.pusensor.se


Läs mer om Rove Technologies

Rove Technologies

Rove Technologies utvecklar och marknadsför modeller och algoritmer för benlett ljud.


För mer information se LEADs hemsida


Läs mer om Schemagi

Schemagi

Bolaget möjliggör smart bemanningsstyrning genom att tillhandahålla tjänster och program- varor för verksamhetsplanering och schemaläggning inom bland annat vård och omsorg.


Läs mer om SweGaN

SweGaN

Tillverkar och säljer halvledarmaterial för bland annat militär radar samt energisnåla mobila basstationer.


Läs mer på www.swegan.se


Läs mer om Worldish

Worldish

Worldish utvecklar ett verktyg för att överbrygga språkbarriärer mellan personal och patienter i sjukvården.


Läs mer på www.worldish.se


Läs mer om XperDi

XperDi

XperDi utvecklar och marknadsför en CAD-configurator för att automatisera repetitiva konstruktionsuppgifter. Detta leder till högre kvalitet till en lägre kostnad.


För mer information se www.xperdi.com

Kontakt

Johan Lilliecreutz

VD

johan.lilliecreutz@liu.se
0708-91 93 00

Jonas Nilsson

Investment Manager

jonas.nilsson@liu.se
013-28 17 43