Investeringar i tidig fas

LiU Invest investerar i bolag som bygger på projekt och idéer från Linköpings universitet. Vi har fokus på investeringar i tidiga faser och kan både gå in som ensam investerare eller saminvestera med andra. Investeringarna är vanligtvis mellan några hundra tusen upp till några miljoner där LiU Invest går in med mellan en kvarts och en halv miljon.

Investeringsfilosofi

LiU Invest investerar i företag inriktade på att kommersialisera idéer och resultat som kan härledas till LiUs verksamhet inom utbildning och forskning. Detta innebär att LiU Invest ska medverka till att innovativa företag med sin bas i verksamheten vid LiU kan byggas upp och utvecklas kommersiellt på sätt som tillför mervärden för universitetet och stärker regionens attraktionskraft.

LiU Invest är en offentlig aktör som verkar i en mycket tidig fas där det saknas tillgång på kapital. Vid varje investering bedöms bland annat möjligheterna att generera avkastning,i enlighet med LiU Invests avkastningskrav. Avkastningskravet beräknas på tillskjutet investeringskapital. Investeringshorisonten ligger på tre till sju år, dvs det ska finnas en rimlig chans till exit för LiU Invest inom tre till sju år, men innehavet kan behållas längre än så.

Vår process

LiU Invest investerar normalt 300.000 kronor i en första investering och kan följa upp den med ytterligare 300.000 kronor i en andra investeringsrunda. Investeringen genomförs som en nyemission av aktier med preferens. Då nya investerare tillkommer kan LiU Invest i vissa fall genomföra tilläggsinvesteringar för att behålla sin ägarandel.

Det är önskvärt, men inte ett krav, att andra investerare också placerar kapital i bolaget tillsammans med LiU Invest. Detta genomförs, i sådana fall, på samma villkor som LiU Invest. Övriga investerare kan vara grundarna till företaget, privatpersoner eller affärsänglar samt offentligt riskkapital.

Skulle investeraren vara en privatperson erbjuder sig LiU Invest ta hand om allt det juridiska och administrativa kring investeringsprocessen. Detta gör det enkelt för en privatperson eller affärsängel att göra en mindre investering i tidig fas.

Processen för investering är enkel och ser ut som följer:

  • Bolaget kontaktar LiU Invest och under de första mötena utarbetar bolaget, med stöd från LiU Invest, ett investeringserbjudande (vilket ska innehålla beskrivning av bolaget, värdering samt plan för vad investeringen ska användas till.)
  • Erbjudandet presenteras för LiU Invests investeringskommitté som säger ja eller nej, dvs antingen accepterar alternativt avstår från erbjudandet
  • I det fall kommittén accepterar erbjudandet tas därefter formellt beslut av LiU Holdings styrelse

Presentationen för LiU Invests Investeringskommitté bör vara ca 20 minuter lång och innehålla de delar som en investerar-pitch brukar innehålla.

Ladda ner pitch-mall

Portfölj

[portfolj] [portfolj_mobil]

Kontakt

Johan Lilliecreutz

VD

johan.lilliecreutz@liu.se
0708-91 93 00

Jonas Nilsson

Investment Manager

jonas.nilsson@liu.se
013-28 17 43