N-ink har som affärsidé att utveckla och tillverka ledande bläck som bland annat används för att tillverka tryckt elektronik. Bläcket bygger på forskningsresultat från LOE vid Linköpings universitet i Norrköping.

En utmaning för att ta forskning kring tryckt elektronik till kommersiella produkter har varit tillgången på ledande bläck av olika typer. Bolaget n-ink kommer att underlätta detta genom att erbjuda nya typer av ledande bläck för olika tillämpningar. Försäljning av bläck väntas komma igång redan under 2021.

– Genom att gå in som medgrundare till bolaget och samtidigt göra en investering kan vi korta tiden från forskningsresultat till kommersialisering, säger Jonas Nilsson, investment manager LiU Invest.