OBOE IPR är en platform för att samla patent och möjliggöra både licensaffärer och start av nya bolag baserade på OBOEs patentportfölj. Investeringen säkerställer att OBOE kan fortsätta arbeta med både inflöde av patentidéer och utflöde av nya startups som kan kommersialisera de forskningsidéer som har patenterats.

Ett av huvudområdena för OBOEs verksamhet är den så kallade jonpumpen som kan opereras in i kroppen och därifrån kan dosera läkemedel i exakta mängder.